Digital Transformation Advantages

5 ข้อดี ของการทำ Digital Transformation

คำถามที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในการประชุมคือ "องค์กรของเราจะพัฒนาไปทางไหนต่อ" คำตอบที่ได้ 9 ใน 10 ครั้ง คือการทำ Digital Transformation แต่เพราะความคลุมเครือของวิธีการ รวมถึงผลลัพธ์ที่ยังไม่รู้แน่ชัด ทำให้แนวความคิดนี้มักจะจบลงแค่ในห้องประชุมเท่านั้น  เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น บทความนี้จะพูดถึงข้อดี 5 ประการ ของการทำ Digital Transformation ที่จะช่วยให้คุณยกระดับธุรกิจได้สำเร็จจริง ๆ เสียที More Automation = More Time ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้น [caption id="attachment_5738" align="aligncenter" width="1000"] Digital Transformation More Time[/caption] การทำ Digital Transformation หมายความว่า ขั้นตอนการทำงานหลาย ๆ ขั้นตอน จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติ และเมื่องานส่วนใหญ่ทำได้โดยอัตโนมัติ เวลาที่ใช้ก็จะลดลง ทำให้เหลือเวลามากขึ้น และใช้เวลานั้นไปกับงานที่สำคัญจริงๆ  A Sharper Axe เลือกใช้ขวานที่คมขึ้น "ถ้าคุณให้เวลา 6 ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ ผมจะใช้เวลา 4 ชั่วโมงแรกไปกับการลับขวานให้คม" - Abraham Lincoln Digital Transformation คือการลับขวานเล่มนั้น เมื่อคุณมีขวานที่คมขึ้น คุณจะใช้แรงงานน้อยลง จำนวนครั้งที่ต้องฟันลดลง และฟันได้ลึกขึ้น หากเทียบกับการทำงานในปัจจุบัน เครื่องมือที่ดีจะทำให้งานของคุณง่ายขึ้น แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด Three-Second Rule กฎสามวินาที งานวิจัยเผยว่า ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมักจะออกจากเว็บไซต์ เมื่อต้องรอนานเกินกว่า 3 วินาที [caption id="attachment_5739" align="aligncenter" width="1000"] Digital Transformation Quick Response[/caption] ในปัจจุบัน ความเร็วและความง่าย เป็นสิ่งที่ลูกค้าคำนึงถึงมากที่สุด หมายความว่า คุณอาจเสียลูกค้าไปได้ง่ายๆ หากขั้นตอนการทำงานนั้นใช้เวลานานเกินไป แต่หากคุณใช้  Digital Transformation สร้างเครื่องมือที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและรวดเร็วขึ้น แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณเคารพเวลาของพวกเขา…